JEDNOTLIVÉ POKOJE

Čtyři 4-lůžkové pokoje

Dospělý / noc

450 Kč

Děti do 10 let / noc

300 Kč

Pes / noc

150 Kč

CELÁ CHATA

celková kapacita 16 lůžek + možnost přístýlky

1 noc

kapacita 15ti lůžek

6000 Kč

5 a více nocí

kapacita 15ti lůžek

5600 Kč

Minimální délka pobytu jsou 2 noci

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 ze dne 15.12.2010 Obecního úřadu Bělá pod Pradědem je k ceně účtován poplatek za lázeňský a rekreační pobyt ve výši 20,0 Kč / osoba / den.

Podmínky

Pro potvrzení rezervace prosíme o uhrazení 50% celkové ceny za ubytování. Doplatek za ubytování je třeba uhradit alespoň 14 dní před nástupem. 

Při zrušení rezervace 30 a více dní před nástupem vracíme 100% uhrazené zálohy. Při zrušení rezervace mezi 30. -  14. dnem před nástupem vracíme pouze 50% uhrazené zálohy a po tomto termínu účtujeme stornopoplatek ve výši 100% zálohy.  

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a v případě platby zaměstnavatelem Vám pro něj rádi vystavíme fakturu. 

Ubytovací řád

Na Chatě Petrovka může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení platného dokladu o totožnosti.

 • Užívání zařízení Chaty Petrovka je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 • Hosté jsou povinni dodržovat přísný zákaz vstupu do pokojů v obuvi a v celém objektu Chaty Petrovka používat přezůvky.
 • Hostům není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.
 • Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem Chaty Petrovka nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne, v též době pokoj uvolní.
 • V den nástupu se host může na Chatě Petrovka ubytovat v termínu od 14 do 18 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele. Ceny jsou uvedeny za jednu noc, včetně energií, ložního prádla, závěrečného úklidu a dřeva na topení. Cena zahrnuje parkování v objektu a wifi připojení.
 • Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě objednávky (písemné, elektronické). Na základě objednávky ubytovatel rezervuje objednaný termín zákazníkovi a to po dobu max. 14ti dnů. Během této doby je nutné uhradit zálohu. Uhrazením zálohy, potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami a cenou (ceny jsou uvedeny na webových stránkách penzionu), platebními a zvláště stornovacími podmínkami. Uhrazením zálohy, dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 14 dnech je rezervace zrušena.
 • Stornovací podmínky - zákazník má právo kdykoli před započetím pobytu, bez oznámení důvodů, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou. Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky:
 1. 16 - 31 dnů před příjezdem 50% zálohy
 2. 15 - 0 dnů před příjezdem 100% zálohy


 • Rekreační poplatek se hradí při nástupu dle ceníku stanoveného vyhláškou obce.
 • Ubytovatel může při nástupu k ubytování vyžadovat kauci ve výši 1000 Kč za apartmán, která je vratná při předání uklizeného a nepoškozeného apartmánu po ukončení ubytování.
 • Hosté udržují užívané prostory v pořádku a po ukončení pobytu vynesou odpadky, předají umyté nádobí, ložní prádlo a uklizený apartmán.
 • V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
 • Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách chaty jen se souhlasem provozovatele Chaty Petrovka nebo jeho zástupce. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu Chaty Petrovka prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.

 1. není dovoleno, aby zvířata byla v prostorách Chaty Petrovka, a to včetně pokoje ponechávána bez dozoru ubytovaného hosta

 1. zvířata nesmí odpočívat - ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta
 2. nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat
 3. ke krmení nesmí být používán inventářů, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům
 4. osoba, která zvíře doprovází, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00 hod
 5. odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku Chaty Petrovka má osoba, která zvíře doprovází
 • V pokoji nebo společenských místnostech nesmí host bez souhlasu provozovatele Chaty Petrovka nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Je zakázáno využívat elektrické konvektory k sušení jakýchkoliv součástí ošacení a obutí, z důvodu nebezpečí vznícení a požáru.
 • Není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holicích strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů a notebooků. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají, termostat el. konvektoru nastavit na pozici 2 a uzavřít okna.
 • Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1500,-Kč.
 • Host je povinen vždy za sebou zamykat hlavní vchod Chaty Petrovka.
 • Host může přijímat návštěvy ve svém pokoji pouze se souhlasem ubytovatele v době od 8.00 do 22.00hodin.
 • Kouření a používání otevřeného ohně je zakázáno ve všech prostorách Chaty Petrovka.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společenských prostorách Chaty Petrovka. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách Chaty Petrovka.
 • Za škody způsobené hostem na majetku Chaty Petrovka odpovídá host podle platných předpisů.
 • Sportovní hry je možno provozovat pouze ve vyhrazených prostorách, aby nebyl rušen klid, odpočinek a bezpečnost ostatních hostů.
 • K Chatě Petrovka je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na určených místech. Není dovoleno ponechání motoru v chodu.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb Chaty Petrovka přijímá provozovatel Chaty Petrovka nebo jeho zástupce.
 • Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny na nástěnce ve vstupní hale Chaty Petrovka.
 • Host ubytovaný na Chatě Petrovka je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel Chata Petrovka právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.
 • Vstup na okolní pozemky Chaty Petrovka, zahradu i parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta.
 • V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy Chata Petrovka z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí. Vozidla musí parkovat tak, aby padající sníh a rampouchy je nemohly poškodit.
 • Zákazník má právo být řádně informován o veškerých podmínkách, týkajících se jeho pobytu, využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb.

Na chatě se snažíme vytvářet rodinnou atmosféru, proto si přejeme, abyste k ní přispěli a odjížděli od nás spokojení a odpočinutí.

Doufáme, že se u nás budete cítit příjemně a rádi se třeba i s přáteli vrátíte.

Přejeme Vám příjemný pobyt na Chatě Petrovka.

Ing. Lenka Zapletalová, Petr Zapletal, provozovatelé Chaty Petrovka

Bělá pod Pradědem 1. 1. 2013